Productaansprakelijkheid

Zeer geachte klant,

Conform de in de Duitse 'Wet productaansprakelijkheid' gedefinieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten (§ 4 Prod-HaftG), dient u de volgende informatie over wielen en castors in acht te nemen. Het niet in acht nemen ervan ontslaat de fabrikant van zijn aansprakelijkheidsplicht.


1. Productinformatie en gebruik volgens de voorschriften

Wielen en castors in deze definitie zijn onderdelen, die over het algemeen te vervangen zijn en op daarvoor bedoelde apparaten, meubelen en transportsystemen of hiertoe soortgelijke producten, voor het verrijdbaar maken ervan, gemonteerd worden.

Deze productinformatie heeft betrekking op wielen en castors, met name op passief zwenkende castors (zwenkwielen), voor niet-machinaal voortbewogen voertuigen en apparaten, hierna objecten genoemd, die niet sneller dan met wandeltempo (4 km/uur) en niet continu voortbewogen worden. De wielen en castors als bedoeld in deze productinformatie kunnen in de volgende toepassingsgebieden worden ingedeeld:

Industriële sector:
bijv. transportwagens, order picking trolleys, enz.

Levensmiddelenbranche:
bijv. ovenwagens, enz.

Dienstverlenende sector:
bijv. winkelwagens, enz.

Tot het volgens de voorschriften gebruiken, behoort met name een vakkundige montage:

  • Het product moet op de daarvoor bedoelde plaatsen stevig aan het object bevestigd worden.
  • Het object moet op deze plaatsen voldoende stevig zijn.
  • De functionaliteit van het product mag door de montage niet beïnvloed of veranderd worden.
  • Zwenkwielen moeten zo gemonteerd worden, dat hun draaiassen verticaal staan.
  • Bokwielen moeten zo gemonteerd worden, dat hun wielassen in lijn liggen.
  • Op een object moeten zwenkwielen van één en hetzelfde type worden gebruikt.
  • Als er ook bokwielen gemonteerd worden, dan mogen alleen de hiervoor door de fabrikant aanbevolen castors gemonteerd worden.

  Voor vochtige ruimtes, bij blootstelling aan weersinvloeden, in de buurt van de zee of bij gebruik in een agressieve, corrosie bevorderende omgeving moeten de producten in een speciale uitvoering (INOX of alternatief) gespecificeerd worden.

  Bij gebruik in een omgeving met temperaturen lager dan -5 °C en hoger dan 40°C (productafhankelijke afwijkingen mogelijk) moeten de producten in een speciale uitvoering gespecificeerd worden. In geen geval mogen standaardproducten onder deze omstandigheden met nominale belasting gebruikt worden.

  Wiel, vork, vergrendeling en as-accessoires vormen een functionele eenheid. De aansprakelijkheidsplicht geldt alleen voor onze originele producten.

  Bij de keuze van de castors of wielen moeten alle belastingen bekend zijn. Anders moeten deze met voldoende veiligheidsmarges ingeschat worden. 


  2.  Verkeerd gebruik

  Er is sprake van verkeerd gebruik – d.w.z. het niet volgens de voorwaarden gebruiken van wielen en castors – wanneer:

  • de wielen en/of castors zwaarder belast worden, dan het in deze catalogus vermelde max. draagvermogen,
  • de wielen en/of castors op ongeschikte, oneffen vloeren worden gebruikt,
  • de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is,
  • een apparaat met vergrendelde castors met geweld in beweging wordt gebracht,
  • zeer bijtende stoffen op het product kunnen inwerken,
  • het product wordt blootgesteld aan verkeerde, grove schok- en valbelasting,
  • vreemde voorwerpen hun uitwerking kunnen hebben op de bandages,
  • de wielen en castors met een te hoge snelheid gebruikt worden,
  • er wijzigingen aan het product worden aangebracht die niet met de fabrikant zijn afgestemd.

   

  3. Productprestaties

  Als de prestaties van de producten niet concreet vermeld staan in onze catalogi, brochures, datasheets, enzovoorts, dan moeten de eisen die gesteld worden aan onze wielen/castors resp. de onderdelen ervan, schriftelijk met ons overeengekomen worden. Richtwaarden zijn de daarop betrekking hebbende DIN en ISO voorschriften.


  4. Productonderhoud

  De wielen en castors moeten afhankelijk van de eisen regelmatig door het bijsmeren van de lagers en door het bijstellen van verbindingen die los kunnen raken onderhouden worden. Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden, die geen corrosie bevorderende of schade aanbrengende bestanddelen bevatten. Castors resp. de onderdelen ervan moeten worden vervangen, zodra er functionele storingen optreden.

  5. Informatie- en instructieverplichtingen


  Ter nakoming van de informatie- en instructieverplichtingen evenals van de onderhoudswerkzaamheden conform de Wet productaansprakelijkheid, staan ter beschikking:

  • Catalogi met product- en gebruikersinformatie voor de handel en de bewerker
  • Catalogi met product- en gebruikersinformatie voor de gebruiker


  Om de goede werking van de wielen en castors te kunnen garanderen, wordt de handel dringend verzocht, de product- en gebruikersinformatie in acht te nemen en indien nodig bij de fabrikant op te vragen en aan de bewerker resp. de gebruiker te overhandigen. De bewerkers worden dringend verzocht de productinformatie in acht te nemen en indien nodig bij de handel of de fabrikant de productinformatie en de gebruikersinformatie op te vragen. Deze informatie moet ook aan de gebruiker worden doorgegeven.

  Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

  Dienst voordelen

  ... in een oogopslag

  • Kortingen voor zakelijke klanten:
   Vraag hier hun individuele kortingen.
  • Bestellingen tot 15:15 uur:
   Dezelfde dag verzonden per pakketpost (UPS/DPD)
  • Bestellingen tot 17:15 uur:
   Dezelfde dag verzonden per nachtdistributie (TNT Innight) zonder extra kosten voor u. U betaalt alleen de vracht- en emballagekosten
  • Zeer korte leveringstijden
  • Neutrale verzending aan uw klanten (incl. uw pakbon)
  • Etikettering van de producten
   met uw bestel- en artikelnummer
  • Opslag van de producten die u nodig heeft (ABC-analyse)
  • Eenvoudig betalen via automatische incasso
  • Online klantenportaal